"Goed financieel advies geeft rust"

LT Advies en Gerbert Middelkoop

Het creëren van financiële rust op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Daar helpt Gerbert Middelkoop van LT Advies u mee.

Wederzijds vertrouwen is in mijn ogen een belangrijk startpunt. U legt tenslotte uw complete financiële plaatje op tafel. Een ander belangrijk aspect vind ik dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie waarin ik u geheel onafhankelijk kan adviseren. Ik bemiddel om die reden niet in financiële producten. Voor financiële producten zal ik altijd doorverwijzen naar betrouwbare partijen met dezelfde visie als LT Advies. Verder ga ik voor een langdurige relatie. Een financiële meerjarenplanning kan in de loop der tijd aanpassingen behoeven vanwege gewijzigde (persoonlijke) omstandigheden. Samen met u bekijk ik periodiek of de ingeslagen weg nog steeds de juiste resultaten geeft.

LT Advies is uw financiële coach en sparring partner.

Maak een afspraak

Gerbert Middelkoop
Gerbert Middelkoop
Bekijk mijn LinkedIn profiel

Lees mijn publicaties

Visie

LT Advies staat voor Lange Termijn Advies. Als financieel planner en belastingadviseur kijk ik niet alleen naar wat op korte termijn goed voor u is. U heeft juist behoefte om de consequenties van uw beslissingen op lange termijn te kunnen overzien. Daarbij is het goed ook te kijken naar risico’s. Het leven zit immers ook wel eens tegen.

Financiële planning is een doorlopend proces. Daarbij ben ik als adviseur samen met u bereid om eerdere gemaakte keuzes te heroverwegen als de omstandigheden daar om vragen. Om er voor te zorgen dat uw wensen en doelstellingen blijven aansluiten op de omstandigheden zal daarom altijd worden gezocht naar flexibiliteit in de gekozen oplossing.

Als gecertificeerd financieel planner, pensioenadviseur en register belastingadviseur heb ik transparantie, moraliteit en ethiek hoog in het vaandel.

De advisering vindt plaats tegen een redelijke vergoeding. Daarbij zal vooraf altijd met u worden gecommuniceerd hoe de vergoeding voor de werkzaamheden wordt bepaald. Daarbij is het ook mogelijk vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Op deze manier krijgt u dus niet te maken met onverwachte kosten.

Diensten

Financiële planning

Welke wensen of doelstellingen heeft u voor de toekomst? En hoe wilt u die verwezenlijken? Voor veel toekomstplannen zijn financiële middelen nodig. Maar hoeveel? En wat moet u doen of juist laten om uw doelstellingen te verwezenlijken? Met een financieel plan krijgt u een helder totaalbeeld van uw financiële situatie op korte en lange termijn. Niet alleen uw huidige inkomen, uitgaven en vermogen worden daarin meegenomen, maar ook mogelijke persoonlijke ontwikkelingen zoals gezinsuitbreiding, verhuizing, loopbaanontwikkeling, studerende kinderen en pensioenwensen. Zo creëert u financiële rust en vergroot u de kans dat uw dromen werkelijkheid worden.

Een mensenleven bestaat uit hoogte- en dieptepunten, ook op financieel vlak. De risico’s van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden of waardevermindering van uw vermogen kunt u beheersbaar maken door het opstellen van een financiële planning. Hierbij worden meerdere scenario’s cijfermatig in beeld gebracht. Zo weet u waar u aan toe bent als het onverhoopt tegenzit. Ook dat creëert financiële rust.

LT Advies geeft u inzicht in uw financiële situatie zowel op de korte als op de lange termijn.

Belastingadvies

Belasting betalen is een verplichting, maar te veel belasting betalen is niet nodig. Toch is dat nog niet zo eenvoudig. De regelgeving verandert jaarlijks en de Belastingdienst zal u lang niet altijd proactief op de hoogte stellen van nieuwe aftrekposten of andere fiscale voordelen. LT Advies helpt u om binnen de geldende regels maximaal te profiteren van mogelijke belastingvoordelen. De kosten voor mijn belastingadvies verdient u al snel terug.

Bovendien help ik u tijdig te voldoen aan allerlei verplichtingen opgelegd door de Belastingdienst. Zo behoed ik u voor boetes en naheffingen zonder dat u er zelf over na hoeft te denken. Daar waar nodig neem ik namens u zelf contact op met de Belastingdienst voor het aantekenen van bezwaar of het vooraf overleggen over bepaalde beslissingen.

Belastingadvies en financiële planning gaan hand in hand. Acties die u onderneemt om bijvoorbeeld uw vermogen te vergroten of veilig te stellen hebben vaak ook fiscale consequenties. Daarom neem ik in het belastingadvies altijd uw persoonlijke financiële situatie mee. Ook op het gebied van belastingen ben ik uw coach en sparringpartner.

Belastingaangifte

LT Advies verzorgt uw aangiftes voor:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Erf- en schenkbelasting
  • Loonbelasting
  • Dividendbelasting

 

Bij het opstellen van uw aangifte kijk ik verder dan de aangifte zelf. Ik zal altijd zoeken naar mogelijkheden om extra (toekomstig) voordeel voor u te behalen.

Daarbij verzorg ik de diverse aangiften veelal voor een vooraf overeengekomen vaste prijs.

Nalatenschapsplanning

Nu nadenken over straks als u er niet meer bent. Dat voelt raar. Maar het is wel verstandig als u wilt voorkomen dat uw erfgenamen te veel erfbelasting moeten betalen. Met een nalatenschapsplanning helpt LT Advies u om uw vermogen op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier over te dragen aan de volgende generatie. Vanzelfsprekend beoordeel ik dan ook bestaande testamenten, huwelijkse voorwaarden en andere relevante notariële documenten.

U heeft waarschijnlijk al bepaalde ideeën over de verdeling van uw nalatenschap. Die wensen zijn ons uitgangspunt. Maar wellicht heeft u over sommige bijbehorende vraagstukken nog nooit nagedacht. Dan ben ik uw sparring partner om samen tot een compleet en fiscaal aantrekkelijk nalatenschapsplan te komen.

Pensioen voor de directeur aandeelhouder

LT Advies maakt ook berekeningen voor directeur aandeelhouders op het gebied van pensioen in eigen beheer.

Verder adviseer ik de directeur aandeelhouder of haar accountant over de consequenties van pensioen in eigen beheer en de steeds maar wijzigende regelgeving op dat gebied.

Copyright LT Advies 2016 | Disclaimer | Privacystatement

Top